San hô hammer nhà mh k nở đk gầntuần nay rồi chỉ thòi ra 1 tí xúc tu thôi người bán ns để ở nơi có luồng, mh đã để mà k thấy có tiến triển