Yêu cầu, mái to con thúc trống nhiều, lông hình đẹp, không sứt đầu mẻ trán, không tật lỗi. Bác nào có vui lòng liên hệ Nguyên 0907 136163 Bình Minh - Vĩnh Long. Ưu tiên bác nào ở khu vực Cần Thơ.