Cá bạc đầu là một dòng cá killi, hôm nay mình xin úp vài ảnh về loài này.
Cá mình bắt ngoài hoang dã:
http://www.upsieutoc.com/image/Wkin
http://www.upsieutoc.com/image/Wkip
http://www.upsieutoc.com/image/WkiD
http://www.upsieutoc.com/image/Wki2
http://www.upsieutoc.com/image/WkiE
Cảm ơn mọi người dã xem