Gà lai của em đã ăn được 3 cái , toàn ăn trong dàn nạp , đến cái thứ 4 thì bị đá trúng thềm đùi nhẹ. vừa quị là bắt ra xin thua . Nay hơn tháng , cũng đã khỏe , chạy nhãy , đạp mái bình thường , nhưng đá thì rớt xuống hơi quị, chắc hết ra trận được nữa rồi , để đỗ mái luôn . Buồn quá post lên cho các bác xem chơi
http://s876.photobucket.com/user/gau...tml?sort=3&o=0
http://s876.photobucket.com/user/gau...tml?sort=3&o=1