mình mới nuôi cá 7 màu.mà thấy một chú bị phân dính trên lỗ hậu môn thành sợi khoảng vài phút sau mới rụng xuống khác hẳn với những chú khác liệu cá của mình có bị bệnh gì không cả nhà