moi nguoi cho hoi ten mấy cây lan này với,minh mới choi lan nên ko biet chính xác mong mọi người giúp đỡ.thankyou