Cần bán đàn Yến hót ( 30 con ) đủ 4 màu cơ bản, cả chim tơ và trưởng thành, ưu tiên bán cả đàn do không có thời gian chăm sóc.
Liên lạc: Mr Tuấn: 091.205.1551