có bạn nào bit có loại cá đuôi kiếm nào màu cam ,ở phần trên và phần dưới đuôi đều dài bằng nhau và nhọn,mình mới muôi nên 0 biết ,lên forum thienduongcacanh tìm thì 0 thấy ,chỉ có hình con đuôi kiếm có phần trên đuôi dài,nhọn thôi?.