Em có 2 chú cu gáy. Do mới biết chơi nên không có nhiều kinh nghiệm. Mong anh em diễn đàn thẩm điịnh và đánh giá hộ em. Em cảm ơn nhiều.
https://youtu.be/Gk83JY6ptaU