Em mới chuyển sang chơi Gà Rừng , đặc biệt rất thích RR nên cất công sưu tầm dc cặp đôi hoàn hảo này ) nay đưa lên để ae chém
http://me.zing.vn/jpt/albumdetail/hajikitty/95168188