Cho em hỏi vảy giao long là vảy như thế nao ah? em mới vô nghề thôi mong các bác chỉ giáo