Em đang sửa nhà và muốn làm một bể thủy sinh để ngăn không gian phòng khách và bếp. Kích thước mong muốn là 170x20x50cm, Mem mới nên nhờ ae kinh nghiệm cao tư vấn cho nên làm thế nào, gọi thợ ở đâu, giá cả tầm tiền ra sao. Em ở Cầu giấy Hà nội à.