Cần ra đi 1 cu gáy cho các bác chơi tết
Giá: 1350.000 chim không có lồng nhé
Thumb resize.
Thumb resize.
Thumb resize.
Thumb resize.
http://i231.photobucket.com/albums/e...psew0bvvty.jpg
" target="_blank">Thumb resize.http://i231.photobucket.com/albums/e...psew0bvvty.jpg
" />
[IMGO]http://i231.photobucket.com/albums/e...cfhq.jpg/IMGO]
Thumb resize.

---------- Bài viết thêm vào lúc 02:07 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 02:05 PM ----------


Liên Hệ Anh Điệp: 012226988899 (tất cả các ngày trong tuần)