Mình định làm 1 bể cá ở vách ngăn tường cho ông bà ở quê nhưng chưa nghĩ được phương án khả thi vì cái vách này rộng có 23cm.
Tổng thế nó thế này ạ

Em định làm bể có lọc vách luôn cho gọn vì tường rất khó để lắp lọc ngoài, nhưng bên dán bể báo cao quá em không kham nổi nên tính sẽ đặt bể kính và tự DIY hộp lọc bằng kính, thả vào ép sát vách khi đã có bể.

Hộp lọc thế này

Em cũng đã nghĩ đến phương án lọc tràn trên hoặc dưới nhưng thấy phức tạp hơn cũng như khó cho khâu vệ sinh và ông ở nhà cũng ngại chăm nên làm bể này nuôi ali ạ.
Các bác cho em ý kiến nhé, em đau đầu vụ này quá. ^^