Hiện mình cần mua gà mái bổi (3 con) trống bổi (2 em), anh em nào có cho giá và gửi inbox dùm cám ơn