Mình muốn hỏi là làm sao để lông đuôi và cánh chim cu mọc dài lại bình thường? Vì lúc mình mua về thì người bán đã cắt ngắn hết lông cánh và đuôi chim cu rồi! thank mọi người