Cần mua máy đo PH va ORP ,và ae cho hoi là cái binh media chua canxi minh co chế đuoc kg hay la fai mua ,va loai nao thi tot cho ho 1000 lit tks ae truoc nhé.