Em đang nuôi cá trong hồ có trồng cây thủy sinh nhưng em có gắn thêm máy lọc nước + sủi oxy. Cho em hỏi có cần thiết gắn máy oxy vào không, em sợ gắn máy sủi vào hồ sẽ bị thừa oxy gây chết cá vì e nghe nói cây thủy sinh có oxy rồi??