Em có mua 1 sủi đĩa Hàn Quốc, tình hình là chạy được 5 tháng nay các lỗ không nên đều, có cách nào khắc phục không ạ?