ai chỉ giùm cách trị chim xù lông + đứng 1 chân ko ạ...hót chuyện bt ăn uống bt..