Thân chào các bác trong diễn đàn. Tình hình e không hiểu rõ về 1 số lối của cu gáy, hoặc do bắc nam cách gọi khác nhau nên e muốn hỏi các bác mong các bác giải thích giúp e & những người mới chơi đc rõ hơn ạ.
Cu gáy gáy như thế nào hay cách gáy thì được gọi:
Thứ nhất: kèm & lèo có giống nhau không ạ
Thứ 2 : gáy như thế nào gọi là "bóng vặt & bóng chồng"
Thứ 3 : như thế nào gọi là " dặt thừa & dặt thường"
Thứ 4 : thế nào gọi là Gù sen
Mong các bác giải thích giúp e với ạ, ví dụ gù sen thì khi thúc xong cu gáy gù nếu gục đầu gọi là gù sen hay kèm
Có những câu hỏi ngây ngô mong các bác thông cảm cho e ạ
Cảm ơn các bác rất nhiều