Đang test bộ đèn pha màu cho bể san hô, các pac xem vậy có được chưa, cho mình chút ý kiến nhé
https://www.youtube.com/watch?v=IKS04yPIb6c