Các pác cho mình ý kiến bộ đèn led pha màu chơi cho cá cảnh biển san hô vậy được chưa nhỉ, cần cải tiến thêm gì nữa không?
https://www.youtube.com/watch?v=IKS04yPIb6c