Chào cả nhà,

DO quân số tăng nhanh quá nên mình bán bớt 02 em Phú Quốc cái F2 VKA 10 tháng, 1 cái vện, 1 cái vàng.
Gia phả:
Ngoại: F0 Bười, Fo Bắp, F1 Q7
Nội: F0 Đỏ, F1 Vừng

Liên hệ: 0909614007

Hình con Vện:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

Hình con Vàng:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]