ae nào có gà rừng rặc dư để lại cho em cản mái.Em có gà rừng mồi mà mấy bữa giờ đi không có nên em cần kiếm một em gà rừng rặc để đạp mấy em gà mái đang chịu trống