Hôm rồi tình cờ nghe nói anh em diễn đàn họp mặt sum tụ tại cần thơ cũng có đá bia, mong anh em up clip lên xem cho đã nghiền