Lâu lâu không đánh nội thành Hà Nội.làm quả này cho chắc..hihi,cũng lâu ko post bài trên diễn đàn rồi............
https://www.youtube.com/watch?v=mcW95LTL2W0