Như tiêu đề..
tìm được em nó đã khó rfoi..kiếu này chắc miền mới sổng ở HN nên khó xơi qá,gần 18h mới đá xoáy phát lại hịt/hichcihttps://www.youtube.com/watch?v=GXZ8...ature=youtu.be