Mời anh em tham gia cuộc thi ảnh cá bảy màu đầu năm 2016, chi tiết xin xem thêm và tham gia tại đây:
https://www.facebook.com/events/1679487655644183/