Con chim cu nhà em sau khi nó ăn lúa nó bị ẹo bồ diều làm như nó bị mắc nghẹn vậy.