Chào a e ! Cho mình hỏj ae có bjết địa chỉ nào bán bẩy gìo ở khu vực bình phứơc không chỉ giúp mình vớj.cám ơn ae trứơc nha.