Các cao thủ xin cho em hỏi từng loại này ah.... trồng mà không biết tên gì hết ak... hic[/IMG]