Mình ở Hà tĩnh,ae nào có choè lửa mái dạn để lại cho mình nhé,m đang tập nuôi chim sinh sản.mong ae giúp đỡ