Đây là hồ cá đầu tiên của em. Mong mấy bác nhận xét. Nếu xấu đừng ném đá nhiều quá tội em
https://www.youtube.com/watch?v=ANpHmdsVzkU