Nhà mình nuôi nhiều chim cu gáy đẻ , chim bố mẹ hay.
ngoài ra còn có chim cu pháp, cu nhật.
fix nhẹ cho AE nhiệt tình.
cu gáy non: 400k/cap
cu pháp, cu nhật non: 200k/cap

[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]