Chim manh manh nhà mình đẻ nhiều quá nên muốn chia sẻ lại cho ai yêu thích loại chim nhỏ này, 100k một con nhé. Mình ở hải phòng. Đt 0913808666. Mình có 2 mầu nâu và trắng nhé..