Hiện mình cần hai chú mái lai 50 anh em nào có chia sẽ dùm mình cám ơn, cho giá và gửi trong inbox