Như tiêu đề, mình cần xin ít bèo nhật để nuôi cá 7 màu, bác nào có dư share dùm mình vài cây hoặc bán cho mình 1 ít cũng được. Thanks.