Hồ mình nuôi kiểu thủy sinh, bao gồm nền và cây thủy sinh. Trước đó có nuôi 1 đàn neon và cá 7 màu, cá lau kiếng, tất cả đều bình thường khở mạnh.
Sau đó mình bỏ cá lau kiếng đi thay bằng 2 con cá tỳ bà, mua thêm 2 con cá chuột gấu trúc, 2 con cá otto, và 6 con tép kiểng rc loại nhỏ.
Sau 2 3 hôm mình thấy có 1 con neon bị chết, rồi 1 con cá 7 màu bị gãy mất 1 vây 1 bên và sau đó cũng chết, hôm nay lại thấy 1 con neon bị rỉa mất đuôi, màu của các con neon không được đẹp mà nhạt đi. Cho mình hỏi nguyên nhân là do đâu, có thể do con nào gây ảnh hưởng đến các con khác không.