mình hiện nay có 8 em bồ câu tuôi đang lớn nuôi trong hồ thủy sinh rộng. Tuy nhiên vì công việc nên ít ở nhà cho ăn thường xuyên. Mình có ý định bỏ cá 7 màu vào nuôi chung khi đói quá thì nó xơi tạm. Vậy có được không nhỉ?