cu gáy nuôi gần 2 năm,ae xem nhận xét,tốt xấu.để hoc hỏi kinh nghiệm


https://youtu.be/XOtXhuDuJTA