E đang tập chơi bể thủy sinh. Nhờ các bác tư vấn cho nên dùng kính bao nhiêu mm keo dán loại j. Dán đáy thỳ cùng đọ dầy với các miếng kính còn lại hay phải dầy hơn ạ. E xin cảm ơn.