Mình đang trồng thử NMCLX CTCB trên cạn mình trồng trong thùng mút mà chẳng hiểu sao cứ chết hoài ai có kinh nghiệm chia se cho mình với T.T