Tình hình là em vừa mới bắt được ô chim, không biết tên nhờ các bác chỉ giúp với.
Ổ có 8 trứng màu xanh da trời đậm, các con nở cách nhau tương đối xa. Mẹ bay nhảy như bồ chao nhưng không phải.
Hình ảnh đây ạ: