e ở quảng ngãi cần mua gà rừng rặc mới bẫy về..mọi người ở gần có ai có ko..cho e bt giá..thak