cho mình hỏi có loại hoa lan nào trồng= củ 0,mình thấy lan toàn trồng= hạt mà hạt lại nhỏ khó trồng.