Chào mọi người. Mình mới xin được 2 nhánh Lan rừng. Nhưng hoàn toàn không biết gì về nó cả. Xin mọi người giúp: Loại Lan, Giá thể nuôi, cách chăm.
Rất mong mọi người chỉ bảo.
Trân trọng