Mình nuôi bể cá dĩa 7 màu và cá chuột chung 1 bể, tuy nhiên dạo này thấy cá chuột có vẻ thèm nhớt cá dĩa mình muốn tách riêng mà ko làm xáo trộn hồ. Có ai có cách j hay chỉ mình với
Thanks