Em có 5c trầu Igu 09 mới lấy lên cần cho các em ý ra đi trong mùa bóng a
Giá 1t2 và 1t3 a . có 1c to nhất giá 1t5 a
SDT: 0972567729
[IMG]WP_20160622_19_33_38_Pro by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]
[IMG]WP_20160622_19_33_06_Pro by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]
[IMG]WP_20160622_19_32_49_Pro by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]
[IMG]WP_20160622_19_32_24_Pro by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]
[IMG]WP_20160622_19_32_03_Pro by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]