Trồng cây cảnh quanh nhà, trên ban công, trên sân thượng là một vấn đề cần thiết trong thời gian gần đây. Để trồng cây cũng như thiết kế sân vườn đẹp trên ban công trên sân thượng là một vấn đề khó, không phải ai cũng làm được, như thời tiết nắng nóng như mấy hôm trở lại đây, thì chúng ta cần bố tri những loại cây chịu được nóng và sống lâu. Đặc biệt dễ chăm sóc và không tốn thời gian chăm sóc.

Một số cây xanh dễ sống và chịu được nắng trong mùa hè để các bạn lựa chọn trồng trên sân thượng và ban công
Cây lộc vừng:
Cây lộc vừng - Cây đa:
Cây đa - Cây sanh:
Cây sanh - Cây sung:
Cây sung - Cây ngâu:
Cây ngâu
- Cây nguyệt quế:
Cây nguyệt quế - Cây mộc
Cây hoa mộc - Hoa giấy
Hoa giấy - Cây huyết dụ
Cây huyết dụ - Cây tùng cối
Cây tùng cối - Cây mẫu đơn:
Cây mẫu đơn - Hoa hồng:
Cây hoa hồng - Hoa dạ yến thảo:
Hoa dạ yến thảo